Listen to this audio recording, based on the Word of GOD, now!

Scriptures Referenced

 

1. កែប្រែចិត្ដគំនិត  ម៉ាថាយ 4:17, លូកា 13: 3                ម៉ាថាយ 4: 17      ព្រះគម្ពីរខ្មែរសម្រាយ
1. Repent—Matthew 4:17, Luke 13:3                   Matthew 4:17     Amplified Bible (AMP)
តាំងពីគ្រានោះមក   ព្រះយេស៊ូចាប់ផ្ដើមប្រកាថា ” ចូរកែប្រែចិត្ដគំនិត [ផ្លាស់ប្តូរផ្នែកខាងក្នុងខ្លួនរបស់អ្នក  វិធីគិតបែបចាស់របស់អ្នក, ការសោកស្តាយអំពើបាបគ្រាមុន, រស់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនៅក្នុងរបៀបដែលត្រូវបង្ហាញពីការប្រែចិត្តមួយ; ស្វែងរកគោលបំណងរបស់ព្រះសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នក] ដ្បិតព្រះរាជ្យនៃស្ថានបរមសុខនៅជិតបង្កើយហើយ! »
2. កុំរន្ធត់ចិត្ដធ្វើអ្វី    យ៉ូហាន 14:27, យ៉ូហាន 16:33, ម៉ាថាយ 6: 25-26, ភីលីព 4: 6-7
2. Let not your heart be troubled—John 14:27,16:33, Matthew 6:25-26, Philippians 4:6-7
         យ៉ូហាន 14: 27      ព្រះគម្ពីរខ្មែរសម្រាយ       John 14:27  Amplified Bible (AMP)
ខ្ញុំ ​ទុក​សេចក្ដី​សុខ‌សាន្ត​ឲ្យ​អ្នក​រាល់​គ្នា ខ្ញុំ​ផ្ដល់​សេចក្ដី​សុខ‌សាន្ត[ល្អឥតខ្ចោះ] ​របស់​ខ្ញុំ​ឲ្យ​អ្នក​រាល់​គ្នា។ សេចក្ដី​សុខ‌សាន្ត​ដែល​ខ្ញុំ​ផ្ដល់​ឲ្យ​នេះ មិន​ដូច​សេចក្ដី​សុខ‌សាន្ត​ដែល​មនុស្ស​លោក​ឲ្យ​ទេ។ ចូរ​កុំ​រន្ធត់​ចិត្ត កុំ​ភ័យ​ខ្លាច​ឲ្យ​សោះ។ [សូមអោយសេចក្ដីសុខសាន្ដល្អឥតខ្ចោះរបស់ខ្ញុំ  ធ្វើអោយអ្នកស្ងប់ចិត្តនៅក្នុងគ្រប់កាលៈទេសៈ និងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវភាពក្លាហាននិងផ្តល់ជាកម្លាំងចំពោះបញ្ហាប្រឈមជារៀងរាល់។ ]
 
3. ចូរមកតាមខ្ញុំ                              ម៉ាថាយ 4:19                 ព្រះគម្ពីរប៊ីប
3. Follow me                        Matthew 4:19       Amplified Bible (AMP)
រួច​ទ្រង់​មាន​ព្រះបន្ទូល​ទៅ​គេ​ថា «ចូរ​មក​តាម​ខ្ញុំ[ជាសិស្សរបស់ខ្ញុំបានទទួលយកខ្ញុំជាម្ចាស់និងជាគ្រូរបស់អ្នកហើយដើរផ្លូវដូចគ្នានៃជីវិតដែលខ្ញុំបានដើរ] ខ្ញុំនឹង​តាំង​អ្នក ឲ្យ​ជា​អ្នក​នេសាទ​មនុស្ស​វិញ»

4. ចូរអរសប្បាយ   ម៉ាថាយ 5:12, ( កូរិនថូសទី 2 6:10, 12:10, យ៉ាកុប 1: 2-4)
4. Rejoice—Matthew 5:12, (Also 2 Corinthians 6:10, 12:10, James 1:2-4)
ចូរ​អរ​សប្បាយ​រីក‌រាយ​ឡើង ព្រោះ​អ្នក​រាល់​គ្នា​នឹង​ទទួល​រង្វាន់​យ៉ាង​ធំ [បរិបូណ៏ហូរហៀរមិនចេះអស់] នៅ​ស្ថាន​បរម‌សុខ ដ្បិត​ពួក​ព្យាការី*​ដែល​រស់​នៅ​មុន​អ្នក​រាល់​គ្នា ក៏​ត្រូវ​គេ​បៀត‌បៀន​ដូច្នោះ​ដែ»
5. ចូរអោយពន្លឺរបស់អ្នកភ្លឺចែងចាំង       ម៉ាថាយ 5:16                ព្រះគម្ពីរខ្មែរសម្រាយ
5. Let your light shine                     Matthew 5:16        Amplified Bible (AMP)
16ចូរឲ្យ​ពន្លឺ​របស់​អ្នក​រាល់​គ្នា បំភ្លឺ​មនុស្ស​ទាំង‌ឡាយ​ដូច្នោះ​ដែរ គេ​នឹង​ឃើញ​អំពើ​ល្អ​ដែល​អ្នក​រាល់​គ្នា​ប្រព្រឹត្ត [ទទួលស្គាល់ឧត្តមភាពស្មារតី និងកិត្ដិយស] ហើយ​លើក​តម្កើង​សិរី‌រុងរឿង​ព្រះ‌បិតា​របស់​អ្នក​រាល់​គ្នា ដែល​គង់​នៅ​ស្ថាន​បរម‌សុខ*»
6. កិត្តិយសរបស់ព្រះច្បាប់                 ម៉ាថាយ 5: 17-19  ព្រះគម្ពីរខ្មែរសម្រាយ
6. Honor God’s law                        Matthew 5:17-19    Amplified Bible (AMP)
«សុំកុំ​នឹក​ស្មាន​ថា​ខ្ញុំ​មក​លុប​បំបាត់​គម្ពីរ‌វិន័យ [របស់លោកម៉ូសេ]   [សំណេររបស់] គម្ពីរ​ព្យាការី*​ចោល​ឡើយ។ ខ្ញុំ​មិន​មែន​មក​លុប​បំបាត់​ទេ គឺ​ខ្ញុំ​មក​ធ្វើ​ឲ្យ​គម្ពីរ​មាន​អត្ថ‌ន័យ​ពេញ​លក្ខណៈ​ទៅ​វិញ។ 18ខ្ញុំ ​សុំ​ប្រាប់​ឲ្យ​អ្នក​រាល់​គ្នា​បាន​ដឹង​ច្បាស់​ថា ដរាប​ណា​ផ្ទៃ​មេឃ និង​ផែន‌ដី​នៅ​ស្ថិត‌ស្ថេរ ដរាប​នោះ​គ្មាន​ក្បៀស ឬ​បន្តក់​ណា​មួយ​ក្នុង​គម្ពីរ‌វិន័យ* ត្រូវ​រលុប​បាត់​ឡើយ គឺ​គម្ពីរ​ទាំង​មូល​នឹង​នៅ​ស្ថិត‌ស្ថេរ​រហូត​ដល់​ទី​បំផុត។ 19 អ្នកណា​ល្មើស​បទ‌បញ្ជា​តូច​មួយ​នេះ ហើយ​បង្រៀន​អ្នក​ផ្សេង​ឲ្យ​ធ្វើ​តាម អ្នក​នោះ​នឹង​មាន​ឋានៈ​តូច​ជាង​គេ ក្នុង​ព្រះ‌រាជ្យ*​នៃ​ស្ថាន​បរម‌សុខ។ ផ្ទុយ​ទៅ​វិញ អ្នក​ណា​ប្រព្រឹត្ត​តាម​បទ‌បញ្ជា​ទាំង​នេះ ហើយ​បង្រៀន​អ្នក​ផ្សេង​ឲ្យ​ប្រព្រឹត្ត​តាម អ្នក​នោះ​នឹង​មាន​ឋានៈ​ធំ​ក្នុង​ព្រះ‌រាជ្យ​នៃ​ស្ថាន​បរម‌សុខ។
7. ត្រូវបានផ្សះផ្សា          ម៉ាថាយ 5 :23-25   ព្រះគម្ពីរខ្មែរសម្រាយ
7. Be reconciled            Matthew 5:23-25    Amplified Bible (AMP)
23. ដូច្នេះកាល​ណា​អ្នក​យក​តង្វាយ​ទៅ​ថ្វាយ​ព្រះ‌ជាម្ចាស់(នៅលើអាសនៈ)  ហើយ​នៅ​ទី​នោះ អ្នក​នឹក​ឃើញ​ថា​បង‌ប្អូន​ណា​ម្នាក់​មាន​ទំនាស់​ [ដូចជាមានសារទុក្ខសោកសៅឬពាក្យបណ្តឹងស្របច្បាប់]​  នឹង​អ្នក
24 ចូរទុក​តង្វាយ​របស់​អ្នកនៅ​កន្លែង​ថ្វាយ​តង្វាយ ហើយ​ទៅ​ស្រុះ‌ស្រួល​នឹង​បង‌ប្អូន​របស់​អ្នក​ជា​មុន​សិន រួច​សឹម​វិល​មក​ថ្វាយ​តង្វាយ​របស់​អ្នក​វិញ។
25 កាល​ណា​អ្នក​ធ្វើ​ដំណើរ[ជាឱកាសដំបូងបំផុត]​ទៅ​តុលា​ការ​ជា​មួយ​គូ‌វិវាទ​របស់​អ្នក ចូរ​ស្រុះ‌ស្រួល​ជា​មួយ​អ្នក​នោះ​ជា​ប្រញាប់ ក្រែង​លោ​គេ​បញ្ជូន​អ្នក​ទៅ​ចៅ‌ក្រម ចៅ‌ក្រម​បញ្ជូន​អ្នក​ទៅ​នគរ‌បាល ហើយ​អ្នក​ត្រូវ​ជាប់​គុក។
====================================
====================================
ម៉ាកុស16:17        ព្រះគម្ពីរប៌ីប   បកប្រែតាមកំណែទំរង់បោះពុម្ពថ្មីរបស់កាតូលិក(NRSVCE)
Mark 16:17     New Revised Standard Version Catholic Edition (NRSVCE)
ទីសំគាល់ទាំងនេះនឹងជាប់តាអស់អ្នកដែលជឿ គឺថា គេនឹងដេញអារក្សដោយនូវឈ្មោខ្ញុំ ហើយនិងចេះនិយាយភាសាថ្មី
====================================
យ៉ាកុប 1:22  ព្រះគម្ពីរប៌ីប                James 1:22 New King James Version (NKJV)
ចូរឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលទៅ កុំឲ្យគ្រាន់តែស្តាប់ប៉ុណ្ណោះ ហើយបញ្ឆោតខ្លួនវិញនោះឡើយ
យ៉ាកុប 4:6  ព្រះគម្ពីរប៌ីប                  James 4:6   (NRSVCE)
តែទ្រង់ផ្តល់ព្រះគុណមកកាន់តែខ្លាំងឡើងហេតុនោះបានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថា «ព្រះទ្រង់ទាស់ទទឹងនឹងពួកមានឫកធំ(អំនួត)   តែទ្រង់ផ្តល់ព្រះគុណមកពួករាបសា(ប្រណីសន្ដោសអស់អ្នកែលដាក់ខ្លួន​)វិញ»
====================================
កូរិនថូសទី 2 13: 5 ព្រះគម្ពីរប៌ីប 2 Corinthians 13:5  Amplified Bible (AMP)
ចូរអ្នករាល់គ្នាពិចារណាខ្លួនឯងមើល តើស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿទេ ចូរល្បងខ្លួនមើលចុះ តើអ្នករាល់គ្នាមិនយល់ឃើញថា(ឆ្លងកាត់នូវបទពិសោធនិងចំរើនកើនឡើង​​នូវអ្វីដែលមិនធ្លាប់មានថា​) ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគង់ក្នុងអ្នករាល់គ្នាទេអី លើកតែអ្នករាល់គ្នាត្រូវកាត់ចោលចេញប៉ុណ្ណោះ
====================================
កាឡាទី 6:3 ព្រះគម្ពីរប៌ីប    Galatians 6:3         New King James Version (NKJV)
ដ្បិតបើអ្នកណាគិតស្មានថាខ្លួនជាអ្វីៗ តែមិនជាអ្វីសោះ អ្នកនោះឈ្មោះថាបញ្ឆោតខ្លួនឯងហើយ
====================================
កូរិនថូសទី 1 8:2 ​   ​ព្រះគម្ពីរប៌ីប   1 Corinthians 8:2  Easy-to-Read Version (ERV)
បើអ្នកណាស្មានថាខ្លួនចេះអ្វី នោះមិនទាន់បានចេះតាមដែលួរចេះនោះនៅឡើយទេ
====================================
លូកា 10: 26-28    ព្រះគម្ពីរប៌ីប
Luke 10:26-28          New Revised Standard Version Catholic Edition (NRSVCE)
26. ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថា ក្នុងក្រឹត្យវិន័យ តើមានកត់ទុកយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ តើអ្នកមើលយល់ដូចម្តេច 27. អ្នកនោះទូលថា «ឯងត្រូវស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ ជាព្រះនៃឯង ឲ្យអស់អំពីចិត្ត អស់អំពីព្រលឹង អស់អំពីកំឡាំង ហើយអស់អំពីគំនិតឯង ព្រមទាំងអ្នកជិតខាង ដូចខ្លួនឯងដែរ»
28. ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថា អ្នកបានឆ្លើយត្រូវហើយ ចូរអ្នកធ្វើដូច្នោះចុះ នោះអ្នកនឹងរស់នៅពិត
Contact
contact form

Send Us a Message

directory

Give Us A Call

If you need any help or information please do not hesitate to contact anyone in our Directory Listing or using the simple contact form. Note : Girls will be helped by girls and married women will be helped by married women through the power of JESUS CHRIST.
Right / Button