Listen to this audio recording, based on the Word of GOD, now!

Scriptures Referenced

 

1. កែប្រែចិត្ដគំនិត  ម៉ាថាយ 4:17, លូកា 13: 3                ម៉ាថាយ 4: 17      ព្រះគម្ពីរខ្មែរសម្រាយ
1. Repent—Matthew 4:17, Luke 13:3                   Matthew 4:17     Amplified Bible (AMP)
តាំងពីគ្រានោះមក   ព្រះយេស៊ូចាប់ផ្ដើមប្រកាថា ” ចូរកែប្រែចិត្ដគំនិត [ផ្លាស់ប្តូរផ្នែកខាងក្នុងខ្លួនរបស់អ្នក  វិធីគិតបែបចាស់របស់អ្នក, ការសោកស្តាយអំពើបាបគ្រាមុន, រស់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនៅក្នុងរបៀបដែលត្រូវបង្ហាញពីការប្រែចិត្តមួយ; ស្វែងរកគោលបំណងរបស់ព្រះសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នក] ដ្បិតព្រះរាជ្យនៃស្ថានបរមសុខនៅជិតបង្កើយហើយ! »
2. កុំរន្ធត់ចិត្ដធ្វើអ្វី    យ៉ូហាន 14:27, យ៉ូហាន 16:33, ម៉ាថាយ 6: 25-26, ភីលីព 4: 6-7
2. Let not your heart be troubled—John 14:27,16:33, Matthew 6:25-26, Philippians 4:6-7
         យ៉ូហាន 14: 27      ព្រះគម្ពីរខ្មែរសម្រាយ       John 14:27  Amplified Bible (AMP)
ខ្ញុំ ​ទុក​សេចក្ដី​សុខ‌សាន្ត​ឲ្យ​អ្នក​រាល់​គ្នា ខ្ញុំ​ផ្ដល់​សេចក្ដី​សុខ‌សាន្ត[ល្អឥតខ្ចោះ] ​របស់​ខ្ញុំ​ឲ្យ​អ្នក​រាល់​គ្នា។ សេចក្ដី​សុខ‌សាន្ត​ដែល​ខ្ញុំ​ផ្ដល់​ឲ្យ​នេះ មិន​ដូច​សេចក្ដី​សុខ‌សាន្ត​ដែល​មនុស្ស​លោក​ឲ្យ​ទេ។ ចូរ​កុំ​រន្ធត់​ចិត្ត កុំ​ភ័យ​ខ្លាច​ឲ្យ​សោះ។ [សូមអោយសេចក្ដីសុខសាន្ដល្អឥតខ្ចោះរបស់ខ្ញុំ  ធ្វើអោយអ្នកស្ងប់ចិត្តនៅក្នុងគ្រប់កាលៈទេសៈ និងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវភាពក្លាហាននិងផ្តល់ជាកម្លាំងចំពោះបញ្ហាប្រឈមជារៀងរាល់។ ]
 
3. ចូរមកតាមខ្ញុំ                              ម៉ាថាយ 4:19                 ព្រះគម្ពីរប៊ីប
3. Follow me                        Matthew 4:19       Amplified Bible (AMP)
រួច​ទ្រង់​មាន​ព្រះបន្ទូល​ទៅ​គេ​ថា «ចូរ​មក​តាម​ខ្ញុំ[ជាសិស្សរបស់ខ្ញុំបានទទួលយកខ្ញុំជាម្ចាស់និងជាគ្រូរបស់អ្នកហើយដើរផ្លូវដូចគ្នានៃជីវិតដែលខ្ញុំបានដើរ] ខ្ញុំនឹង​តាំង​អ្នក ឲ្យ​ជា​អ្នក​នេសាទ​មនុស្ស​វិញ»

4. ចូរអរសប្បាយ   ម៉ាថាយ 5:12, ( កូរិនថូសទី 2 6:10, 12:10, យ៉ាកុប 1: 2-4)
4. Rejoice—Matthew 5:12, (Also 2 Corinthians 6:10, 12:10, James 1:2-4)
ចូរ​អរ​សប្បាយ​រីក‌រាយ​ឡើង ព្រោះ​អ្នក​រាល់​គ្នា​នឹង​ទទួល​រង្វាន់​យ៉ាង​ធំ [បរិបូណ៏ហូរហៀរមិនចេះអស់] នៅ​ស្ថាន​បរម‌សុខ ដ្បិត​ពួក​ព្យាការី*​ដែល​រស់​នៅ​មុន​អ្នក​រាល់​គ្នា ក៏​ត្រូវ​គេ​បៀត‌បៀន​ដូច្នោះ​ដែ»
5. ចូរអោយពន្លឺរបស់អ្នកភ្លឺចែងចាំង       ម៉ាថាយ 5:16                ព្រះគម្ពីរខ្មែរសម្រាយ
5. Let your light shine                     Matthew 5:16        Amplified Bible (AMP)
16ចូរឲ្យ​ពន្លឺ​របស់​អ្នក​រាល់​គ្នា បំភ្លឺ​មនុស្ស​ទាំង‌ឡាយ​ដូច្នោះ​ដែរ គេ​នឹង​ឃើញ​អំពើ​ល្អ​ដែល​អ្នក​រាល់​គ្នា​ប្រព្រឹត្ត [ទទួលស្គាល់ឧត្តមភាពស្មារតី និងកិត្ដិយស] ហើយ​លើក​តម្កើង​សិរី‌រុងរឿង​ព្រះ‌បិតា​របស់​អ្នក​រាល់​គ្នា ដែល​គង់​នៅ​ស្ថាន​បរម‌សុខ*»
6. កិត្តិយសរបស់ព្រះច្បាប់                 ម៉ាថាយ 5: 17-19  ព្រះគម្ពីរខ្មែរសម្រាយ
6. Honor God’s law                        Matthew 5:17-19    Amplified Bible (AMP)
«សុំកុំ​នឹក​ស្មាន​ថា​ខ្ញុំ​មក​លុប​បំបាត់​គម្ពីរ‌វិន័យ [របស់លោកម៉ូសេ]   [សំណេររបស់] គម្ពីរ​ព្យាការី*​ចោល​ឡើយ។ ខ្ញុំ​មិន​មែន​មក​លុប​បំបាត់​ទេ គឺ​ខ្ញុំ​មក​ធ្វើ​ឲ្យ​គម្ពីរ​មាន​អត្ថ‌ន័យ​ពេញ​លក្ខណៈ​ទៅ​វិញ។ 18ខ្ញុំ ​សុំ​ប្រាប់​ឲ្យ​អ្នក​រាល់​គ្នា​បាន​ដឹង​ច្បាស់​ថា ដរាប​ណា​ផ្ទៃ​មេឃ និង​ផែន‌ដី​នៅ​ស្ថិត‌ស្ថេរ ដរាប​នោះ​គ្មាន​ក្បៀស ឬ​បន្តក់​ណា​មួយ​ក្នុង​គម្ពីរ‌វិន័យ* ត្រូវ​រលុប​បាត់​ឡើយ គឺ​គម្ពីរ​ទាំង​មូល​នឹង​នៅ​ស្ថិត‌ស្ថេរ​រហូត​ដល់​ទី​បំផុត។ 19 អ្នកណា​ល្មើស​បទ‌បញ្ជា​តូច​មួយ​នេះ ហើយ​បង្រៀន​អ្នក​ផ្សេង​ឲ្យ​ធ្វើ​តាម អ្នក​នោះ​នឹង​មាន​ឋានៈ​តូច​ជាង​គេ ក្នុង​ព្រះ‌រាជ្យ*​នៃ​ស្ថាន​បរម‌សុខ។ ផ្ទុយ​ទៅ​វិញ អ្នក​ណា​ប្រព្រឹត្ត​តាម​បទ‌បញ្ជា​ទាំង​នេះ ហើយ​បង្រៀន​អ្នក​ផ្សេង​ឲ្យ​ប្រព្រឹត្ត​តាម អ្នក​នោះ​នឹង​មាន​ឋានៈ​ធំ​ក្នុង​ព្រះ‌រាជ្យ​នៃ​ស្ថាន​បរម‌សុខ។
7. ត្រូវបានផ្សះផ្សា          ម៉ាថាយ 5 :23-25   ព្រះគម្ពីរខ្មែរសម្រាយ
7. Be reconciled            Matthew 5:23-25    Amplified Bible (AMP)
23. ដូច្នេះកាល​ណា​អ្នក​យក​តង្វាយ​ទៅ​ថ្វាយ​ព្រះ‌ជាម្ចាស់(នៅលើអាសនៈ)  ហើយ​នៅ​ទី​នោះ អ្នក​នឹក​ឃើញ​ថា​បង‌ប្អូន​ណា​ម្នាក់​មាន​ទំនាស់​ [ដូចជាមានសារទុក្ខសោកសៅឬពាក្យបណ្តឹងស្របច្បាប់]​  នឹង​អ្នក
24 ចូរទុក​តង្វាយ​របស់​អ្នកនៅ​កន្លែង​ថ្វាយ​តង្វាយ ហើយ​ទៅ​ស្រុះ‌ស្រួល​នឹង​បង‌ប្អូន​របស់​អ្នក​ជា​មុន​សិន រួច​សឹម​វិល​មក​ថ្វាយ​តង្វាយ​របស់​អ្នក​វិញ។
25 កាល​ណា​អ្នក​ធ្វើ​ដំណើរ[ជាឱកាសដំបូងបំផុត]​ទៅ​តុលា​ការ​ជា​មួយ​គូ‌វិវាទ​របស់​អ្នក ចូរ​ស្រុះ‌ស្រួល​ជា​មួយ​អ្នក​នោះ​ជា​ប្រញាប់ ក្រែង​លោ​គេ​បញ្ជូន​អ្នក​ទៅ​ចៅ‌ក្រម ចៅ‌ក្រម​បញ្ជូន​អ្នក​ទៅ​នគរ‌បាល ហើយ​អ្នក​ត្រូវ​ជាប់​គុក។
====================================
====================================
ម៉ាកុស16:17        ព្រះគម្ពីរប៌ីប   បកប្រែតាមកំណែទំរង់បោះពុម្ពថ្មីរបស់កាតូលិក(NRSVCE)
Mark 16:17     New Revised Standard Version Catholic Edition (NRSVCE)
ទីសំគាល់ទាំងនេះនឹងជាប់តាអស់អ្នកដែលជឿ គឺថា គេនឹងដេញអារក្សដោយនូវឈ្មោខ្ញុំ ហើយនិងចេះនិយាយភាសាថ្មី
====================================
យ៉ាកុប 1:22  ព្រះគម្ពីរប៌ីប                James 1:22 New King James Version (NKJV)
ចូរឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលទៅ កុំឲ្យគ្រាន់តែស្តាប់ប៉ុណ្ណោះ ហើយបញ្ឆោតខ្លួនវិញនោះឡើយ
យ៉ាកុប 4:6  ព្រះគម្ពីរប៌ីប                  James 4:6   (NRSVCE)
តែទ្រង់ផ្តល់ព្រះគុណមកកាន់តែខ្លាំងឡើងហេតុនោះបានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថា «ព្រះទ្រង់ទាស់ទទឹងនឹងពួកមានឫកធំ(អំនួត)   តែទ្រង់ផ្តល់ព្រះគុណមកពួករាបសា(ប្រណីសន្ដោសអស់អ្នកែលដាក់ខ្លួន​)វិញ»
====================================
កូរិនថូសទី 2 13: 5 ព្រះគម្ពីរប៌ីប 2 Corinthians 13:5  Amplified Bible (AMP)
ចូរអ្នករាល់គ្នាពិចារណាខ្លួនឯងមើល តើស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿទេ ចូរល្បងខ្លួនមើលចុះ តើអ្នករាល់គ្នាមិនយល់ឃើញថា(ឆ្លងកាត់នូវបទពិសោធនិងចំរើនកើនឡើង​​នូវអ្វីដែលមិនធ្លាប់មានថា​) ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគង់ក្នុងអ្នករាល់គ្នាទេអី លើកតែអ្នករាល់គ្នាត្រូវកាត់ចោលចេញប៉ុណ្ណោះ
====================================
កាឡាទី 6:3 ព្រះគម្ពីរប៌ីប    Galatians 6:3         New King James Version (NKJV)
ដ្បិតបើអ្នកណាគិតស្មានថាខ្លួនជាអ្វីៗ តែមិនជាអ្វីសោះ អ្នកនោះឈ្មោះថាបញ្ឆោតខ្លួនឯងហើយ
====================================
កូរិនថូសទី 1 8:2 ​   ​ព្រះគម្ពីរប៌ីប   1 Corinthians 8:2  Easy-to-Read Version (ERV)
បើអ្នកណាស្មានថាខ្លួនចេះអ្វី នោះមិនទាន់បានចេះតាមដែលួរចេះនោះនៅឡើយទេ
====================================
លូកា 10: 26-28    ព្រះគម្ពីរប៌ីប
Luke 10:26-28          New Revised Standard Version Catholic Edition (NRSVCE)
26. ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថា ក្នុងក្រឹត្យវិន័យ តើមានកត់ទុកយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ តើអ្នកមើលយល់ដូចម្តេច 27. អ្នកនោះទូលថា «ឯងត្រូវស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ ជាព្រះនៃឯង ឲ្យអស់អំពីចិត្ត អស់អំពីព្រលឹង អស់អំពីកំឡាំង ហើយអស់អំពីគំនិតឯង ព្រមទាំងអ្នកជិតខាង ដូចខ្លួនឯងដែរ»
28. ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថា អ្នកបានឆ្លើយត្រូវហើយ ចូរអ្នកធ្វើដូច្នោះចុះ នោះអ្នកនឹងរស់នៅពិត
Share this:
Contact
contact form

Send Us a Message

directory

Give Us A Call

If you need any help or information please do not hesitate to contact anyone in our Directory Listing or using the simple contact form. Note : Girls will be helped by girls and married women will be helped by married women through the power of JESUS CHRIST.
Right / Button