Listen to this audio recording, based on the Word of GOD, now!

Scriptures Referenced

សូមអធិស្ឋាននៅក្នុងជំនឿ ម៉ាថាយ 21: 21-22, យ៉ូហាន 15: 7

Pray in faith Matthew 21:21-22, John 15:7

ម៉ាថាយ 21: 21-22 ព្រះគម្ពីរភាសាខ្មែរសម្រាយ

Matthew 21:21-22 Amplified Bible (AMP)

21 ព្រះយេស៊ូមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយទៅគេថា: «ខ្ញុំសុំប្រាប់អោយអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថា

ប្រសិនបើអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្ដីជំនឿ[ការជឿទុកចិត្តនិងទំនុកចិត្តរបស់យើងនៅក្នុងខ្ញុំ (ព្រះ​) ]

ឥតសង្ស័យ(គឺមិនអនុញ្ញាតឱ្យខ្លួនឯងស្ថិតនៅក្នុងទិសដៅពីរមិនច្បាស់លាស់ រឺ ចិត្តរ៉េរា )

អ្នករាល់គ្នាមិនតត្រឹមតែអាចធ្វើអោយដើមឧទុម្ពរនេះក្រៀមស្វិតប៉ុណ្ណោះទេ   គឺបើអ្នករាល់គ្នាពោលទៅកាន់ភ្នំនេះ ” ចូរចេញពីទីនេះ

ធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រទៅ! ” នោះនឹងសំរេចដូច្នោះជាមិនខាន[ប្រសិនបើព្រះជាព្រះហប្ញទ៏យ ទ្រង់អនុញ្ញាត] ។

22 អ្វីក៏ដោយអោយតែអ្នករាល់គ្នាអធិស្ឋានសុំទាំងមានជំនឿ អ្នករាល់គ្នាមុខជាបានទទួលមែន “។

====================================

យ៉ូហាន 15: 7 ព្រះគម្ពីរភាសាខ្មែរសម្រាយ

John 15:7 Amplified Bible (AMP)

7 បើអ្នករាល់គ្នាស្ថិតនៅជាប់នឹងខ្ញុំ ហើយបើពាក្យខ្ញុំស្ថិតនៅជាប់នឹងអ្នករាល់គ្នា [គឺថាបើយើងរួបរួមយ៉ាងស្អិត ហើយសារ រឺ

ពាក្យសម្តីរបស់ខ្ញុំរស់នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នក] ចូរទូលសុំអ្វីៗតាមតែអ្នករាល់គ្នាប្រាថ្នាចង់បានចុះ​ នោះអ្នករាល់គ្នាមុខតែបានទទូលជាមិនខាន។

====================================

ចូរថា្វយទៅព្រះចៅអធិរាជសេសារ ម៉ាថាយ 22: 19-21 ព្រះគម្ពីរភាសាខ្មែរសម្រាយ

Render unto Caesar Matthew 22:19-21  Amplified Bible (AMP)

19 ចូរបង្ហាញប្រាក់សំរាប់បង់ពន្ធអោយខ្ញុំមើលមើល៏! ។ គេក៏យកប្រាក់មួយកាក់មកថ្វាយព្រះអង្គ [ប្រាក់ឈ្នួលមួយថ្ងៃ] ។

20 ព្រះយេស៊ូមានព្រះបន្ទូលសួរគេថា: «តើលើកាក់នេះមានរូបនរណា ឈ្មោះនរណា? ”

21 គេទូលថា ” រូប និងឈ្មោះព្រះចៅអធិរាជ ” (សេសារ ជំនាន់ចក្រភពរ៉ូម៉ាំង)។

ព្រះអង្គក៏មានព្រះបន្ទូលទៅគេថា: « អ្វីៗដែលជារបស់ព្រះចៅអធិរាជ ចូរថ្វាយទៅព្រះចៅអធិរាជវិញ ហើយអ្វីដែលជារបស់ព្រះជាម្ចាស់

ចូរថ្វាយទៅព្រះជាម្ចាស់វិញដែរ >> ។

====================================

ម៉ាកុស16:17 ព្រះគម្ពីរប៌ីប បកប្រែតាមកំណែ​ទំរង់បោះពុម្ពថ្មីរបស់កាតូលិក(NRSVCE)

Mark 16:17 New Revised Standard Version Catholic Edition (NRSVCE)

ទី​សំគាល់​ទាំង​នេះ​នឹង​ជាប់​តាម​អស់​អ្នក​ដែល​ជឿ គឺ​ថា គេ​នឹង​ដេញ​អារក្ស​ដោយ​នូវ​ឈ្មោះ​ខ្ញុំ ហើយ​និង​ចេះ​និយាយ​ភាសា​ថ្មី ។

====================================

យ៉ាកុប 1:22 ព្រះគម្ពីរប៌ីប James 1:22 New King James Version (NKJV)

ចូរ​ឲ្យ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ប្រព្រឹត្ត​តាម​ព្រះបន្ទូល​ទៅ កុំ​ឲ្យ​គ្រាន់​តែ​ស្តាប់​ប៉ុណ្ណោះ ហើយ​បញ្ឆោត​ខ្លួន​វិញ​នោះ​ឡើយ។

យ៉ាកុប 4:6 ព្រះគម្ពីរប៌ីប James 4:6 (NRSVCE)

តែ​ទ្រង់​ផ្តល់​ព្រះគុណ​មក​កាន់​តែ​ខ្លាំង​ឡើងហេតុ​នោះ​បាន​ជា​ទ្រង់​មាន​ព្រះបន្ទូល​ថា

«ព្រះ​ទ្រង់​ទាស់​ទទឹង​នឹង​ពួក​មាន​ឫក​ធំ(អំនួត)

តែ​ទ្រង់​ផ្តល់​ព្រះគុណ​មក​ពួក​រាប​សា(ប្រណី​សន្ដោស​អស់​អ្នក​ដែល​ដាក់ខ្លួន​)វិញ»។

====================================

កូរិនថូស​ទី 2 13​: 5 ព្រះគម្ពីរប៌ីប ​2 Corinthians 13:5 Amplified Bible (AMP)

ចូរ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ពិចារណា​ខ្លួន​ឯង​មើល តើ​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​សេចក្តី​ជំនឿ​ឬ​ទេ ចូរ​ល្បង​ខ្លួន​មើល​ចុះ

តើ​អ្នក​រាល់​គ្នា​មិន​យល់​ឃើញ​ថា(ឆ្លងកាត់នូវ​បទ​ពិសោធនិងចំរើនកើន​ឡើង​​នូវអ្វីដែល​មិន​ធ្លាប់​មានថា​)

ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ​គង់​ក្នុង​អ្នក​រាល់​គ្នា​ទេ​ឬ​អី លើក​តែ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ត្រូវ​កាត់​ចោល​ចេញ​ប៉ុណ្ណោះ ។

====================================

កាឡាទី 6​:3 ព្រះគម្ពីរប៌ីប Galatians 6:3 New King James Version (NKJV)

ដ្បិត​បើ​អ្នក​ណា​គិត​ស្មាន​ថា​ខ្លួន​ជា​អ្វីៗ តែ​មិន​ជា​អ្វី​សោះ អ្នក​នោះ​ឈ្មោះ​ថា​បញ្ឆោត​ខ្លួន​ឯង​ហើយ។

====================================

កូរិនថូស​ទី 1 8​:2 ​ ​ព្រះគម្ពីរប៌ីប 1 Corinthians 8:2 Easy-to-Read Version (ERV)

បើ​អ្នក​ណា​ស្មាន​ថា​ខ្លួន​ចេះ​អ្វី នោះ​មិន​ទាន់​បាន​ចេះ​តាម​ដែល​គួរ​ចេះ​នោះ​នៅ​ឡើយ​ទេ ។

====================================

លូកា 10​: 26-28 (ព្រះគម្ពីរប៌ីប)

Luke 10:26-28 New Revised Standard Version Catholic Edition (NRSVCE)

26. ទ្រង់​មាន​ព្រះបន្ទូល​ឆ្លើយ​ថា ក្នុង​ក្រឹត្យវិន័យ តើ​មាន​កត់​ទុក​យ៉ាង​ដូច​ម្តេច​ខ្លះ តើ​អ្នក​មើល​យល់​ដូច​ម្តេច

27. អ្នក​នោះ​ទូល​ថា «ឯង​ត្រូវ​ស្រឡាញ់​ព្រះអម្ចាស់ ជា​ព្រះ​នៃ​ឯង ឲ្យ​អស់​អំពី​ចិត្ត អស់​អំពី​ព្រលឹង អស់​អំពី​កំឡាំង

ហើយ​អស់​អំពី​គំនិត​ឯង ព្រម​ទាំង​អ្នក​ជិត​ខាង ដូច​ខ្លួន​ឯង​ដែរ»

28. ទ្រង់​មាន​ព្រះបន្ទូល​តប​ថា អ្នក​បាន​ឆ្លើយ​ត្រូវ​ហើយ ចូរ​អ្នក​ធ្វើ​ដូច្នោះ​ចុះ នោះ​អ្នក​នឹង​រស់​នៅ​ពិត ។

Share this:
Contact
contact form

Send Us a Message

directory

Give Us A Call

If you need any help or information please do not hesitate to contact anyone in our Directory Listing or using the simple contact form. Note : Girls will be helped by girls and married women will be helped by married women through the power of JESUS CHRIST.
Right / Button