• 30 January 2016 – ក្បួនក្នុងពិធីបុណ្យសពខាងលោកិយ

  Listen to this audio recording, based on the Word of GOD, now!

  Scriptures Referenced
  អំណាច​នៃ​ព្រះគ្រីស្ទ​ប្រចាំថ្ងៃ 30-01-16 ក្បួនក្នុងពិធីបុណ្យសពខាងលោកិយ
  Power of CHRIST daily 30-01-16 Worldly Funeral Rituals
  ==================================================
  1 សាំយូអែល 31:12  បកប្រែតាម ព្រះគម្ពីរភាសាខ្មែរសម្រាយ (amp)
  1 Samuel 31:12Amplified Bible (AMP)
  12 នោះ​ពួក​អ្នក​ក្លាហាន​ទាំង​ប៉ុន្មានឈរឡើង ហើយដើរអស់មួយយប់
  ពួកគេបានយកសាកសពរបស់ព្រះបាទសូលនិងកូនប្រុសទ្រង់ពីកំពែងក្រុងបេតសាន   ហើយបានមកដល់ក្រុងយ៉ាបេសហើយបូជាពួកគេនៅទីនោះ។
  ==================================================
  កាឡាទី 3: 28New បកប្រែ តាមកំណែ​ទំរង់បោះពុម្ពថ្មីរបស់កាតូលិក (NRSVCE​)
  Galatians 3:28New Revised Standard Version Catholic Edition (NRSVCE)
  28 គ្មាន​សាសន៍​យូដា ឬ​សាសន៍​ក្រេក គ្មាន​បាវ​បំរើ ឬ​អ្នក​ជា គ្មាន​ប្រុស និង​ស្រី​ទៀត​ទេ ពី​ព្រោះ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ទាំង​អស់​រួម​មក​តែ​មួយ នៅ​ក្នុង​ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ
  ==================================================
  កិច្ចការ 15: 29 បកប្រែ តាមកំណែ​ទំរង់បោះពុម្ពថ្មីរបស់កាតូលិក (NRSVCE​)
  Acts 15:29New Revised Standard Version Catholic Edition (NRSVCE)
  29 គឺអោយអ្នកជៀសវាងពីអ្វីដែលបានសែនដល់រូបសំណាក   និង ពីឈាម និងពីអ្វីដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយច្របាច់ក [មួយ] និងពីអំពើសហាយស្មន់។ ប្រសិនបើអ្នករក្សាខ្លួនពីការទាំងនេះ, នោះអ្នកបានធ្វើល្អហើយ​  សូមអោយអ្នកប្រកបដោយកី្តសុខសាន្តចុះ។
  ==================================================
  យ៉ូហានទី1  2: 15-17​  បកប្រែតាម New King James Version (NKJV)
  1 John 2:15-17 New King James Version (NKJV)
  កុំអោយស្រឡាញ់លោកីយ៍(ពិភពលោក)នេ
  15 កុំស្រឡាញ់លោកីយ៍នេះឬរបស់អ្វីដែលនៅក្នុងលោកីយ៍នេះឡើយ។ អ្នកណាស្រឡាញ់លោកីយ៍ សេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ព្រះបិតាមិនស្ថិតនៅក្នុងអ្នកនោះទេ។ 16 អ្វីៗទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងលោកីយ៍(ពិភពលោក)នេះ  ពោលគឺចិត្ដលោភលន់របស់និស្ស័យលោកីយ៍  ចិត្ដលោភលន់របស់ភ្នែកមើលឃើញ និងអំនួតរបស់ជីវិតនោះ គឺមិនមែនមកពីព្រះបិតាទេ គឺមកពីគំនិតលោកីយ៍វិញ។ 17 ហើយពិភពលោកកំពុងរសាត់បាត់ទៅ  ហើយចិត្ដលោភលន់របស់វាកំពុងកន្លងបាត់ទៅដែរ  ប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើតាមព្រះហឫ​​ទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងនៅស្ថិតស្ថេរគង់វង្សជារៀងរហូត។
  ==================================================
  កាឡាទី 6: 5 Galatians 6:5
  5 ព្រោះមនុស្សគ្រប់រូបនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវ [ដោយចិត្ដអត់ធ្មត់] ចំពោះបន្ទុកផ្ទាល់របស់ផងខ្លួន [កំហុសនិង​ទង្វើដែលខ្លួនធ្វើតែម្នាក់ឯងគឺជាការទទួលខុស] ។
  ==================================================
  ហេព្រើរ 9:27 Hebrews 9:27
  27 ហើយដោយព្រោះបានតម្រូវអោយមនុស្សទាំងអស់ស្លាប់មួយដង រួចសឹម [ជាប់] សេចក្តីជំនុំជំរះ។
  ==================================================
  ម៉ាថាយ 8:22 Matthew 8:22
  22 ប៉ុន្ដែព្រះយេស៊ូមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថា: «សូមអញ្ជើញមកតាមខ្ញុំ
  [ជឿលើខ្ញុំដែលជាម្ចាស់និងជាគ្រូ]  និងអនុញ្ញាតឱ្យ [ខាងវិញ្ញាណ] មនុស្សស្លាប់បញ្ចុះសពគ្នាគេចុះ»
  ==================================================
  លូកា 18:27  Luke 18:27
  27 ប៉ុន្ដែគាត់និយាយថា “ការអ្វីដែលមនុស្សធ្វើមិនកើត នោះព្រះទ្រង់អាចធ្វើកើតទាំងអស់»
Comments are closed.