• பைபிள் கூறுகிறது: உங்கள் இதயத்திற்கு கண்கள் உள்ளன

Comments are closed.